Jozef Kadlečík

Ako to funguje...

Ako to funguje...

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov:
•    príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu, a
•    príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.


Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Niekoľkotisícovou sumou bude rezort prispievať len na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie, od ktorých kolaudácie neprešlo viac ako päť rokov a ktoré súčasne splnia ďalšie kritériá.

Už tri roky štát prispieva na zatepľovanie rodinných domov. Aktuálne je výška príspevku maximálne 8000 eur, ďalších 800 eur môže záujemca získať na výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou.

Súčasne platí, že od roku 2021 musia kritériu takmer nulovej potreby energie zodpovedať všetky novopostavené budovy – energetická trieda A0.

Dobrou správou pre tých, ktorí si dali takýto dom postaviť v nedávnej minulosti, je, že dotácia sa môže týkať aj ich. Jednou z podmienok je, aby bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu vydané po 31. decembri 2014.

Žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom Európskej únie a musí mať trvalý pobyt na Slovensku. Dom, na ktorého výstavbu má štát prispieť, sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky a celková podlahová plocha nesmie presiahnuť 200 štvorcových metrov.

Podobne ako pri dotácii na zatepľovanie, aj v prípade podpory na výstavbu domov musí byť dotovaná stavba využívaná výlučne na bývanie.

Ak sa budete uchádzať o tieto peniaze, nemal by byť na váš dom poskytnutý iný príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov, teda príspevok na zateplenie alebo podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kým pri dotáciách na zatepľovanie rodinných domov záujemcov brzdil rad podmienok, pri tomto druhu podpory sú pravidlá benevolentnejšie.

Príspevok na zateplenie domu napríklad nemohol záujemca dostať, ak si ho zateplil svojpomocne. Podmienkou doteraz bolo, aby práce zhotovila firma s licenciou.

Pri príspevku na výstavbu domu by podobné obmedzenia platiť nemali.
Kým v prípade zatepľovania mohli viacerých záujemcov odradiť byrokratické prekážky, pri výstavbe domu bude základom žiadosti právoplatné kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre architektonickú časť a fotodokumentácia.

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE DOTÁCIE:

•    rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
•    celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m2,
•    rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
•    žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom Európskej únie a musí mať trvalý pobyt na Slovensku,
•    právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,
•    rodinný dom, ako aj stavebné konštrukcie spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
•    na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 
Štátny projekt zelená domácnostiam II - dotácie na solárne panely, dotácie na tepelné čerpadlo, dotácie na slnečný kolektor

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy.

•    projekt Zelená domácnostiam 2 je schválený na obdobie 2019 - 2023
•    poukážky budú dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja
•    jednotlivé kolá budú vyhlasované pre každý typ zariadenia zvlášť
•    maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo,  1 500 € na kotol na biomasu a 1 500 € na fotovoltické panely
•    kotly na biomasu je možné podporiť, len ak nahradzujú kotly na uhlie

Chceme využiť naše dlhoročné skúsenosti s energeticky úspornými riešeniami pre vaše bývanie


Rýchly kontakt

Adresa: 

Pribinova 46

920 01 Hlohovec


Email:
ecertifikaty@gmail.com

Mobil: 
0911 792 893

Kontaktný formulár